ĐIỆN LẠNH ĐỒNG NAI 0966.073.073

Tìm kiếm
Trang chủ MÁY LẠNH FUJIAIRE

MÁY LẠNH FUJIAIRE

Điều hòa FujiAire đã chính thức vào thị trường Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đại Gia rất vinh dự được lựa chọn là nhà phân phối chính thức. Mọi thông tin về hàng hóa, chính sách của hãng, quý khách vui lòng liên hệ với Đại Gia sớm để nhận được những ưu đãi lớn nhất về giá, biển bảng, …

Điều hòa FujiAire – Sự lựa chọn thông minh Điều hòa FujiAire 

 

HỆ THỐNG VRV, VRF

VRF FUJIAIRE FVI - C025SD - A23P
VRF FUJIAIRE FVI - C025SD - A23P 1.390.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - C020SD - A23P
VRF FUJIAIRE FVI - C020SD - A23P 12.490.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - C016SD - A23P
VRF FUJIAIRE FVI - C016SD - A23P 11.390.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - C013SD - A23P
VRF FUJIAIRE FVI - C013SD - A23P 10.490.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - C010SD - A23P
VRF FUJIAIRE FVI - C010SD - A23P 9.590.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - C008SD - A23P
VRF FUJIAIRE FVI - C008SD - A23P 8.590.000 đ8.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E050D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E050D - A23N 15.590.000 đ16.990.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E045D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E045D - A23N 15.190.000 đ16.290.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E040D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E040D - A23N 14.990.000 đ15.290.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E035D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E035D - A23N 13.690.000 đ14.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E030D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E030D - A23N 13.290.000 đ14.590.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E028D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E028D - A23N 12.690.000 đ13.990.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E025D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E025D - A23N 12.190.000 đ13.390.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E020D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E020D - A23N 11.990.000 đ13.190.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - E016D - A23N
VRF FUJIAIRE FVI - E016D - A23N 11.290.000 đ12.290.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T050D3 -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T050D3 -A23N 15.290.000 đ16.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T045D3 -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T045D3 -A23N 14.600.000 đ15.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T040D3 -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T040D3 -A23N 14.190.000 đ15.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T035D3 -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T035D3 -A23N 13.890.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T030DV -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T030DV -A23N 13.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T028DV -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T028DV -A23N 12.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T025DV -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T025DV -A23N 12.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T020DV -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T020DV -A23N 10.990.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T016DV -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T016DV -A23N 10.890.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T013DV -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T013DV -A23N Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - T010DV -A23N
VRF FUJIAIRE FVI - T010DV -A23N 10.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVN - L320DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVN - L320DV -E23B 243.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVN - L300DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVN - L300DV -E23B 232.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVN - L280DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVN - L280DV -E23B 212.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVN - L260DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVN - L260DV -E23B 208.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVN - L240DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVN - L240DV -E23B 176.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVN - L220DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVN - L220DV -E23B 170.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L880DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L880DV -E23B 817.700.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L860DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L860DV -E23B 811.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L840DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L840DV -E23B 788.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L820DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L820DV -E23B 779.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L800DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L800DV -E23B 776.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L780DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L780DV -E23B 747.400.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L760DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L760DV -E23B 727.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L740DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L740DV -E23B 722.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L720DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L720DV -E23B 707.990.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L700DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L700DV -E23B 688.390.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L680DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L680DV -E23B 677.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L660DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L660DV -E23B 613.590.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L640DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L640DV -E23B 607.490.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L620DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L620DV -E23B 584.190.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L6000DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L6000DV -E23B 574.100.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L580DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L580DV -E23B 572.700.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L560DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L560DV -E23B 543.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L540DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L540DV -E23B 523.600.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L520DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L520DV -E23B 517.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L500DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L500DV -E23B 494.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L480DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L480DV -E23B 484.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L460DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L460DV -E23B 464.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L440DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L440DV -E23B 409.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L420DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L420DV -E23B 403.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L400DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L400DV -E23B 389.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L380DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L380DV -E23B 369.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L360DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L360DV -E23B 368.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L340DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L340DV -E23B 339.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L320DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L320DV -E23B 319.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
VRF FUJIAIRE FVI - L300DV -E23B
VRF FUJIAIRE FVI - L300DV -E23B 309.900.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH MULTI

 Dàn Lạnh Multi Fujiaire 2 chiều FLM42HD4
Dàn Lạnh Multi Fujiaire 2 chiều FLM42HD4 44.690.000 đ48.038.650 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn Nóng Multi Fujiaire 2 chiều FLM36HD4
Dàn Nóng Multi Fujiaire 2 chiều FLM36HD4 38.689.000 đ42.557.790 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn Nóng Multi Fujiaire 2 chiều FLM28HD2
Dàn Nóng Multi Fujiaire 2 chiều FLM28HD2 22.220.000 đ23.342.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn Nóng Multi Fujiaire 2 chiều FLM21HD2
Dàn Nóng Multi Fujiaire 2 chiều FLM21HD2 20.860.000 đ21.846.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn Nóng Multi Fujiaire 2 chiều FLM18HD2
Dàn Nóng Multi Fujiaire 2 chiều FLM18HD2 17.810.000 đ18.381.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Dàn Nóng multi fujiaire 2 chiều FLM14HD2-A21B
Dàn Nóng multi fujiaire 2 chiều FLM14HD2-A21B 15.650.000 đ16.115.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

Máy Lạnh FUJIAIRE Cao Cấp 1 Chiều FJW12C-MD3-IU/ FJL12C-MD3-OU
Máy Lạnh FUJIAIRE Cao Cấp 1 Chiều FJW12C-MD3-IU/ FJL12C-MD3-OU 8.990.000 đ9.210.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy Lạnh Cao cấp  1 Chiều 9000 BTU FJW09CMD3-IU/ FJL09C-MD3-OU
Máy Lạnh Cao cấp 1 Chiều 9000 BTU FJW09CMD3-IU/ FJL09C-MD3-OU 6.990.000 đ7.190.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy Lạnh TIÊU CHUẨN 1 CHIỀU 22000BTU FJW24CMA-IU/ FJL24C-MA-OU
Máy Lạnh TIÊU CHUẨN 1 CHIỀU 22000BTU FJW24CMA-IU/ FJL24C-MA-OU 13.990.000 đ14.950.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy Lạnh TIÊU CHUẨN 1 CHIỀU 18000BTU  FJW18CMA-IU/ FJL18CMA-OU
Máy Lạnh TIÊU CHUẨN 1 CHIỀU 18000BTU FJW18CMA-IU/ FJL18CMA-OU 10.990.000 đ11.540.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy Lạnh TIÊU CHUẨN 1 CHIỀU 12000BTU FJW12CMA-IU/ FJL12C-MA-OU
Máy Lạnh TIÊU CHUẨN 1 CHIỀU 12000BTU FJW12CMA-IU/ FJL12C-MA-OU 7.690.000 đ8.010.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Máy Lạnh tiêu chuẩn  1 chiều  9000BTU FJW09C-MA-IU/ FJL09C-MA-OU
Máy Lạnh tiêu chuẩn 1 chiều 9000BTU FJW09C-MA-IU/ FJL09C-MA-OU 5.990.000 đ6.250.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Fujiaire FW24HBC2 2 chiều 24000 BTU
Máy Lạnh Fujiaire FW24HBC2 2 chiều 24000 BTU Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Fujiaire FW12HBC2 2 chiều 12000 BTU
Máy Lạnh Fujiaire FW12HBC2 2 chiều 12000 BTU Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh FW09HBC2 2 chiều 9000 BTU
Máy Lạnh FW09HBC2 2 chiều 9000 BTU Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh FujiAire FW20V9E 1 chiều Inverter 18000 BTU
Máy Lạnh FujiAire FW20V9E 1 chiều Inverter 18000 BTU 14.790.000 đ17.148.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh FujiAire FW15V9E 1 chiều Inverter 12000 BTU
Máy Lạnh FujiAire FW15V9E 1 chiều Inverter 12000 BTU 9.590.000 đ10.788.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh  FujiAire FW10V9E 1 chiều Inverter 9000 BTU
Máy Lạnh FujiAire FW10V9E 1 chiều Inverter 9000 BTU 8.790.000 đ9.948.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh  FujiAire FW25C9L-2A1N/FW25C9L-2A1B 1 chiều 24000 BTU
Máy Lạnh FujiAire FW25C9L-2A1N/FW25C9L-2A1B 1 chiều 24000 BTU 14.190.000 đ16.308.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh FujiAire FW20C9L-2A1N/FW20C9L-2A1B 1 chiều 18000 BTU
Máy Lạnh FujiAire FW20C9L-2A1N/FW20C9L-2A1B 1 chiều 18000 BTU 13.990.000 đ12.588.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh FujiAire FW15C9L-2A1N/FW15C9L-2A1B 1 chiều 12000 BTU
Máy Lạnh FujiAire FW15C9L-2A1N/FW15C9L-2A1B 1 chiều 12000 BTU 7.790.000 đ8.736.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh FujiAire FW10C9L-2A1N/FL10C9L-2A1B 1 chiều 9000 BTU
Máy Lạnh FujiAire FW10C9L-2A1N/FL10C9L-2A1B 1 chiều 9000 BTU 6.180.000 đ6.816.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Fujiaire FW12CBC2 1 chiều 12000 BTU
Máy Lạnh Fujiaire FW12CBC2 1 chiều 12000 BTU Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

MÁY LẠNH CASSETTE

Facebook Chat
zalo