Danh mục sản phẩm

Vật tư - Thiết bị

Đối tác

  • aheco171x70
  • LOGOSUMIKURA1
  • banerkhanh
  • acb
  • searifico

Tin chuyên ngành

Bảng mã lỗi hệ thống lạnh VRV Daikin 2

MÃ LỖI HỆ THỐNG VRV DAIKIN 2

MÃ LỖI
NGUYÊN NHÂN
CÁCH GIẢỈ QUYẾT
P4
Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt Invecter
* Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt .
* Lỗi boar Invecter
PJ
Lỗi cài đặt công tắc dàn nóng .
-         * Chưa cài đặt công tắc dàn nóng .
* Cài dặt công tắc dàn nóng khi thay thế boar dàn nóng .
D0
Cảnh báo thiếu ga
* Thiếu ga hoặc ngoài ống ga (Lỗi do lỏng về đường ống)
*  Lỗi do cảm biến nhiệt (R4T,R3T)
*  Lỗi cảm biến ngoài trời thấp .
*  Lỗi do dàn nóng .
D2
Thông do điện áp nguồn hoặc bị sai điện áp .
* Nguồn điện cắt không đều .
* Lỗi nguồn tức thời .
* Mất pha.
* Lỗi boar mạch Invecter .
* Lỗi boar điều khiển dàn nóng .
* Lỗi dây ở mạch chính .
* Lỗi máy nén .
* Lỗi moto quạt .
* Lỗi dây truyền tín hiệu .
D3
Lỗi do sự vận hành kiểm tra không được thực hiện .
* Chạy kiểm tra lại hệ thống .
D4
Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng .
*  Dây dẫn giữa dàn lạnh và dàn nóng ,dàn nóng và dàn           nóng bị đứt , ngắn mạch hoặc dẫn tải (X1,X2)
*  Nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh bị mất .
*  Hệ thống địa chỉ không phù hợp .
*  Lỗi do dàn lạnh .
*  Lỗi do dàn nóng .
D5
Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và Camera .
* Kiểm tra đường truyền giữa dàn lạnh và Camera .
* Kiểm tra lại những kết nối dàn lạnh tới đường Camêra .
* Lỗi do Camera .
* Lỗi boar dàn lạnh .
* Lỗi có thể do dây ra điều khiển .
D7
Lỗi đường truyền do kết nối giữa các dàn nóng .
*   Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng và các dây dẫn điều                khiển C/W .
*  Kiểm tra dây liên kết giữa dàn nóng với dàn nóng .
*  Kiểm tra boar mạch dàn nóng .
*  Lỗi dây giữa điều khiển và COOL/HEAT .
*  Lỗi giữa điều khiển COOL / HEAT không tương thích .
*   Địa chỉ không đúng ,dàn nóng và trung tâm điều khiển .
D8
Lỗi đường truyền tín hiệu giữa Camera “M” và “S”
*  Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu giữa Camera chính và            phụ .
*  Lỗi Boar mạch Camera .
*  Lỗi Kết nối điều khiển .
D9
Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng không cùng một hệ thống .
*  Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu báo trong và báo ngoài          hệ thống .
*  Kiểm tra các van tiết lưu điện tử trên dàn lạnh của hệ            thống
*  Lỗi boar dàn lạnh của hệ thống .
*  Lỗi kết nối giữa dàn lạnh và dàn nóng .
DA
Lỗi do vượt quá số luợng dàn lạnh …
* Kiểm tra lại số luợng dàn lạnh .
* Lỗi boar dàn nóng .
* Không tương thích giữa dàn nóng và dàn lạnh .
* Không cài đặt lại boar dàn nóng khi cần thiết hay thay           thế .
DC
Trường hợp địa chỉ Camêra không đúng .
* Kiểm tra lại địa chỉ hệ thống , vị trí lắp đặt  .
DI
Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa Camera điều khiển trung tâm và dàn lạnh .
* Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và điều khiển trung tâm .
-        * Lỗi boar điều khiển trung tâm .
* Lỗi boar dàn lạnh .
* Lỗi truyền tín hiệu giữa điều khiển và trung tâm .
DT
Hệ thống lạnh chưa được áp dụng không tương thích dây điều khiển /đường ống ga .
*  Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng .
*  Lỗi boar dàn lạnh .
*   Van chặn chưa mở .
*   Không thực hiện ,chưa kiểm tra hệ thống .
L4
Lỗi nhiệt độ cánh tản biến cảm tăng .
*  Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng cao .
*  Lỗi boar mạch .
*   Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt .
L5
Máy nén biến tần bất thường .
*  Hư cuộn dây máy nén Invecter .
*  Lỗi khởi động máy nén cao .
*   Do Invecter bị lỗi .
L6
Lỗi do dòng biến cảm không bình thường .
*  Máy nén In vecter quá cao .
*  Lỗi boar mạch In vecter .
*  Máy nén hỏng cuộn dây đo điện , dayy chưa….
*  Máy nén bị lỗi .
L9
Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần .
*  Lỗi máy nén Invecter .
*  Lỗi dây kết nối sai (U,Y, W,R) .
Thông tin báo chênh lệch áp suất cao và áp suất khởi            động .
* Van chặn chưa mở .
Lỗi boar mạch In vecter .
LC
Lỗi do kết nối gữa boar Invecter và boar điều khiển .
*  Lỗi do kết nối giữa boar In vecter và boar điều khiển dàn       nóng .
* Lỗi boar điều khiển dàn nóng .
*  Lỗi boar Invecter .
* Lỗi boar điều khiển .
* Lỗi quạt invecter .
* Lỗi nối dây quạt không đúng .
lỗi máy nén .
*  Lỗi Moto quạt .

Tìm kiếm sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Kinh doanh

Kỹ thuật:

:

sumikura3